ฟาร์มโคนมปากช่อง “ประทีปฟาร์ม” ผลิตนมคุณภาพ วัวสุขภาพดี ตามหลักสมาร์ทฟาร์ม

ฟาร์มโคนมปากช่อง

ฟาร์มโคนมปากช่อง ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อย่าง “ประทีปฟาร์ม” มีการจัดการดูแลผลผลิตจากโคนม ทั้งระบบแบบลดการเกิดขยะให้เป็นศูนย์

และสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น แม่วัวปลดระวาง สามารถเป็นเนื้อที่แทรกไขมันอย่างดี มูลวัวนำมาแยกกากจัดทำเป็นปุ๋ย เป็นต้น

ทางนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีการเยี่ยมชมการบริหารฟาร์มโคนมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพื่อนำหลักคิดแบบเอกชนไปปรับใช้กับเกษตรกรโคนมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ อ.ส.ค.

ฟาร์มโคนมปากช่อง

 


อ่าน ข่าววัวชนออนไลน์ เพิ่มเติมได้ที่ >>>>> วัวชน

ติดตามข่าวสารวงการ วัวชนออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ แทงวัวชน