วิธีเล่นวัวลาน การวางเดิมพัน วัวรอง-วัวนอก

วิธีเล่นวัวลาน

วิธีเล่นวัวลาน ที่ได้เป็นประเพณีพื้นบ้านภาคกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี โดยใช้วัวพันธุ์ไทย และมักจะเล่นในเวลากลางคืน

วิธีการเล่นวัวลานนั้น วัวทั้งหมดจะวิ่งเป็นวงกลมรอบๆลาน โดยมี “เสาเกียด” ที่เป็นไม้ปักไว้กลางลาน มีศูนย์กลางและเชือกพรวนไปตามแนวรัศมีของลานเป็นวงกลม แล้วนำวัวตัวผู้มาผูกติดเป็นรัศมีออกไป และมีราวสำหรับพักวัว

การแข่งขันวัวลาน จะมีสองกลุ่ม ทั้งหมดมี 19 ตัว เรียกว่า “วัวนอก” กับ “วัวคาน” ซึ่งเป็น วัวที่มาร่วมเล่นด้วยโดยไม่แข่งขัน โดยที่วัวตัวในสุดจะเป็นวัวที่ตัวใหญ่ที่สุด และขนาดตัวของวัวก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ

การแข่งขันจะมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายวัวรองและฝ่ายวัวนอก ฝ่ายวัวรอง จะผูกวัวไว้ตามเชือกพรวนตามรัศมีของบานประมาณ 17-20 ตัว ตามแต่ตกลง แต่ต้องคัดเลือกวัวฝีเท้าดีประมาณ 3 ตัว ไว้รอบนอกคอยวิ่งกันมิให้วัวนอก ของอีกฝ่ายหนึ่งที่จะนำมาผูกวิ่งแซงได้

วัวนอก จะนำวัวที่มีฝีเท้าดีที่สุดมาผูกทับกับวัวรอง เพื่อจะได้แข่งขันกันว่าวัวใครมีฝีเท้าดีกว่ากัน ถ้าวัวรอง สามารถวิ่งแซงวัวนอก และลากวัวนอก ไปจนทำให้ดิ้นออกมาจากรัศมีแถวได้ ก็ถือว่าวัวรองชนะ ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแซงกันได้ก็ถือว่าเสมอกัน

วิธีเล่นวัวลาน ]

ติดตามข่าวสารวงการ วัวชนออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ แทงวัวชน