สถานทูตออสเตรเลียร่วมกับ MLA ถ่ายทอดองค์ความรู้ อุตสาหกรรมเนื้อวัว

สถานทูตออสเตรเลีย

สถานทูตออสเตรเลีย ร่วมกับ MLA ถ่ายทอดองค์ความรู้ อุตสาหกรรมเนื้อวัว เมื่อไม่นานมานี้ทาง ออสเตรเลียและไทยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมปศุสัตว์เพื่อลดผลกระทบ และผลักดันไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

โดยจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และความก้าวหน้าความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

งานสัมมนา ‘ความยั่งยืนของเนื้อวัวออสเตรเลีย: ความรู้และประสบการณ์เพื่ออุตสาหกรรมเนื้อวัวในประเทศไทย’ จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันมาตรการที่เป็นรูปธรรม สิ่งนี้ทำโดยอุตสาหกรรมเนื้อแดงของออสเตรเลีย ทั้งในแง่ของกรอบการทำงานที่ยั่งยืนของเนื้อวัวออสเตรเลีย และเป้าหมายระยะยาวในการเข้าถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573

สถานทูตออสเตรเลีย

 


อ่าน ข่าววัวชนออนไลน์ เพิ่มเติมได้ที่ >>>>> วัวชน

ติดตามข่าวสารวงการ วัวชนออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ แทงวัวชน