เตือนภัย ลัมปีสกิน เกษตรกรต้องดูแล วัว-ควาย ให้ดี

เตือนภัย ลัมปีสกิน

เตือนภัย ลัมปีสกิน จาก อธิบดีกรมปศุสัตว์ นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ ได้เตือนทางเกษตรว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝน มีสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลทำให้โค กระบือของเกษตรกรเกิดความเครียด อ่อนแอ มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำลงและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่าย

และยังทำให้แมลงพาหะนำโรคเกิดขึ้นมากมาย ได้แก่ ยุง ริ้น แมลงวัน เหลือบ เห็บ จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการพบการเกิด โรคลัมปีสกิน

โรคลัมปีสกิน (Lumpy skin) เกิดจากเชื้อไวรัส พบเฉพาะในโค-กระบือเท่านั้น ไม่ติดต่อสู่คน มีพาหะนำโรคติดต่อระหว่างสัตว์และสัตว์

การรักษาสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปีสกินเป็นการรักษาโรคตามอาการ ไม่มีวิธีรักษาเฉพาะ ซึ่งอาจต้องคัดสัตว์ที่ป่วยทิ้งเนื่องจากให้ผลผลิตไม่ดีในระยะยาว แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนให้กับโค-กระบือ

ดังนั้น ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือให้ดูแลสัตว์ของตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะในลูกสัตว์หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถติดต่อขอรับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน

เตือนภัย ลัมปีสกิน

อ่าน ข่าววัวชนออนไลน์ เพิ่มเติมได้ที่ >>>>> วัวชน

ติดตามข่าวสารวงการ วัวชนออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ แทงวัวชน