เนื้อวัวราคาลดลงมาก ได้เร่งเสนอแผนฟื้นฟูสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยฯ รวมทั้งเพื่อเจรจาส่งออกจีน เวียดนาม

เนื้อวัวราคาลดลงมาก

เนื้อวัวราคาลดลงมาก ทางด้าน ดาบตำรวจเสวียง แสงขาว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมิสเตอร์โจฟาร์ม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อดีตประธานสหกรณ์โคเนื้อพัทลุง จำกัด เปิดเผยว่า ตนได้เสนอแผนฟื้นฟูสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด

ที่มีเครือข่ายเลี้ยงโคขุนภาคใต้ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง ฯลฯ สมาชิกประมาณ 3,000 คน มีโคเนื้อประมาณ 15,000 ตัว ไปยัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ขั้นต่ำ 20 ล้านบาท มาปิดบัญชีและเป็นเงินลงทุนบริหารจัดการเรื่องเงินกู้ และการผลิตอาหาร ฯลฯ ให้กับสมาชิก

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันนี้สถานการณ์เลี้ยงโคเนื้อมีอุปสรรคและปัญหามากมาย จึงจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟู เช่น ราคาโคเนื้อตกต่ำเคลื่อนไหวอยู่ที่ 85-90 บาท/กก. จากราคาอยู่ที่ 100 บาท 105-110 บาท/กก.

เพราะถูกกดดันจากโคเนื้อต่างประเทศที่มีการนำเข้ามาทั้งเนื้อโคแพ็กกิ้ง และโคมีชีวิต ที่ราคาต่ำกว่าของไทย ตลอดจนถึงอุปสรรคการส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม และประเทศจีน ซึ่งทางรัฐบาลจะต้องเร่งมีการส่งเสริมเจรจากับตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน เวียดนาม และมาเลเซีย ในการส่งออกโค อันจะส่งผลให้ราคาเนื้อโคได้ปรับตัวเป็น 100-120 บาท/กก.

เนื้อวัวราคาลดลงมาก

อ่าน ข่าววัวชนออนไลน์ เพิ่มเติมได้ที่ >>>>> วัวชน

ติดตามข่าวสารวงการ วัวชนออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ แทงวัวชน