โคนำเข้าจากเมียนมา บริเวณแนวชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กักโรคไม่ครบตามช่วงเวลา

โคนำเข้าจากเมียนมา

โคนำเข้าจากเมียนมา พ่อค้าโคชาวเมียนมาคนหนึ่ง อ้างถึงว่า มีวิธีการนำโคเข้ามายังเมืองไทย โดยไม่ต้องกักโรคให้ครบ 30 วัน ตามแบบแผนกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด

เขาอ้างถึงกรรมวิธีการดังกล่าวว่า ชำระเงิน 1,500 บาท ต่อวัว 1 ตัว ให้กับผู้ครอบครองคอกกักโรคเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อนำวัวออกมาจากคอกกักโรคก่อนถึงกำหนดช่วงเวลา 30 วัน

จากคำกล่าวอ้างของผู้เลี้ยงโครวมทั้งพ่อค้าโค กลุ่มข่าวเฝ้าสังเกตการณ์รอบๆด่านตรวจขาออกจาก อำเภอแม่สอด จนกระทั่งพบใบ (ร.3) หรือ เอกสารสิทธิ์ให้ย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เฉพาะภายในเขตเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ของโคถูกสงสัยดังที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่า อาจมีการโยกย้ายก่อนถึงกำหนดกักโรค

เมื่อนำใบ (ร.3) ซึ่งระบุวันที่สามารถนำวัวออกมาจากคอกกักโรคได้ มาเทียบกับเอกสารสิทธิ์นำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร หรือใบ (ร.7) ซึ่งกำหนดวันนำโคชุดนี้เข้ามาในประเทศไทย พบว่า จากโคทั้งปวง 93 ตัว มีโคเพียง 20 ตัวแค่นั้น ที่เลขประจำตัวสัตว์ หรือเบอร์หู ในเอกสารอีกทั้ง 2 ใบ รับรองได้ว่า กักโรคครบ 30 วัน ส่วนโคอีก 73 ตัว ผลเทียบเคียงเอกสารพบว่า ผ่านการกักโรคเพียงแค่ 18 วัน ทั้งสิ้นนี้มาจากคอกกักของเอกชนรายเดียวกัน

อ่าน ข่าววัวชนออนไลน์ เพิ่มเติมได้ที่ >>>>> วัวชน

ติดตามข่าวสารวงการ วัวชนออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ แทงวัวชน